SPC news

Summary of group discussions

Operational optimization: Ex: Discuss with supply chain, find opportunities to optimize operations.

Xem tiếp

Kết nối tây nguyên

“Green sourcing”- chuỗi cung ứng xanh là một khái niệm không mới, nhưng vẫn còn đó tính xu thế, ngày một khẳng định tầm quan trọng cho sự phát triển “bền vững” bao gồm bảo vệ môi trường, trách nhiệm...

Xem tiếp

Displaying results 1-10 (of 41)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 

Contact

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook Group: www.facebook.com/groups/spcvn