• Huynh Cong Sinh

 • Ngày sinh:02/12/1956
 • Chức vụ:Purchasing Manager
 • Email:huynhcongsinh@gmail.com
 • Điện thoại:0903913108
 • 3     (Click để cho điểm) 9650

Thông tin công ty

Công ty: Renaissance Riverside Hotel Saigon
Ngày thành lập:
Ngành nghề: Hospitality
Địa chỉ: 8-15 Ton Duc Thang. District 1. HCMC
Điện thoại: 848 38220033
Fax: 848 38223002
Web: www.renaissance-saigon.com
Có 0 comment

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn