• Nguyen Thi Bich Ha

 • Ngày sinh:17/01/1975
 • Chức vụ:Procurement Manager
 • Email:hantb@vn.ibm.com; soulbh06@yahoo.com
 • Điện thoại:0908120404
 • 1     (Click để cho điểm) 8828

Thông tin công ty

Công ty: IBM Vietnam Limited Company
Ngày thành lập:
Ngành nghề: IT Solutions
Địa chỉ: Lau 3B, 37 Ton Duc Thang, Dist 1
Điện thoại: 0835202130
Fax: 0838225432
Web: http://www.ibm.com/vn
Có 0 comment

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn