• Gabriel Tan

 • Ngày sinh:10/07/1949
 • Chức vụ:Supply Chain Management Trainer
 • Email:gabtankee@gmail.com
 • Điện thoại:0913920724
 • 0     (Click để cho điểm) 7630

Thông tin công ty

Công ty: College of Business Administration & Management (CBAM)
Ngày thành lập:
Ngành nghề: Supply Chain Management course, Leadership Skills course, Finance Accounting & Tax course, Chief Executive Officer (CEO) course.
Địa chỉ: 4th floor, 79 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 0808 7111
Fax: (08) 0808 7116
Web: http://www.cbam.edu.vn
Có 0 comment

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn