họ tên Phan Thi Bich Dao Email PThiBichDao@Savills.com.vn Chức vụ Thủ quỹ
họ tên Nguyen Thi Bich Ha Email hantb@vn.ibm.com; soulbh06@yahoo.com Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Le Thi My Phuong Email le-thi-my.phuong@siemens.com Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Tran Thanh Nhan Email trantn@asia.lixil.com Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Dai Van Quoc Email info@thienquoc.vn Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Bui Thi Van Ha Email vanha.buithi@bonfiglioli.com Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Lương Thanh Nam Email nam.luong@vietsolutions.vn Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Tina Hoa Email tina.hoa@bhc.vn Chức vụ Thành viên ban điều hành
họ tên Le Thi Thu Email lethithu314@yahoo.com Chức vụ Thành viên ban điều hành
Displaying results 1-10 (of 17)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn