Liksin Packaging Factory Visit Saturday July 21st, 2018

10/07/2018 13:47
 Final-Announcement-01.jpg

Final-Announcement-02.jpg

Liên hệ

  • Câu Lạc Bộ Kết Nối
  • Địa chỉ: 
  • Điện thoại: 
  • Email: info@purchasing.vn
  • Website: www.purchasing.vn
  • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn